Doa mudah-mudahan anak menjadi sholeh sholehah berhasil dunia akherat menjadi anak yang pintar tidak bandel pastinya yakni ialah doa senantiasa dipanjatkan oleh para orang renta terhadap putra-putrinya. Jika orang renta ingin anaknya menjadi sholeh dan baik, maka doakanlah mereka lantaran doa orang renta yakni doa yang gampang diijabahi dan dikabulkan Allah.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, artinya :
"Harta dan bawah umur yakni extra kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang infinit dan shaleh yakni lebih baik pahalanya di segi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (Qs.al-Kahfi: 46)

Anak yakni asset orangtua, sehingga mesti diperlakukan dan disediakan masa depannya dengan sebaik mungkin. Orangtua niscaya ingin menyediakan yang terbaik untuk anaknya, tergolong mendoakan anak agar sukses.

Doa mudah-mudahan anak menjadi sholeh sholehah berhasil dunia akherat Berdoa Untuk Kebaikan Anak-Anak

Manfaat Tujuan Berdoa


Manfaat hikmah dan tujuan dari berdoa dan berdzikir dalam Islam yakni sungguh besar maknanya. Hal ini lantaran dalam agama Islam dibilang dalam suatu hadist yang artinya :"Doa itu yakni otak ibadah". (HR. Bukhari).

Otak yakni sarinya, intinya, dan yang paling bermakna dari sesuatu itu (ibadah).

Manfaat dan pentingnya doa di dalam Islam lantaran di dalam untaian kata doa yakni menjadi kepingan penting dalam setiap jerih payah manusia. Berdoa bermakna mengenali bahwa Allahlah yang menyeleksi segala usahanya. Doa sanggup diartikan selaku satu tuntutan dan kebanggaan dalam bentuk ucapan dari hamba yang rendah kedudukannya pada Rabb Yang Maha Tinggi.

Orang yang tidak mau berdoa terhadap Allah sanggup dibilang orang yang takabur (sombong) lantaran tidak menempatkan Allah selaku penentu semuanya (QS al-Mu’min [40]: 60). Rasulullah SAW bersabda, “Allah SWT sungguh murka terhadap orang yang tidak mau berdoa kepada-Nya,” (HR Ibnu Majah).

Ayat Al Alquran sudah mengisyaratkan bahwa doa ialah ibadah. Dan inilah yang dinamakan dengan Nilai Eksistensi Sebuah Doa Karenanya, Allah perintahkan insan untuk berdoa kepada-Nya dan menyebutkan orang-orang yang tidak beribadah (berdoa) yakni orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah.

Doa Orang Tua Pada Anak


Tak sanggup dibantah bahwasannya kesuksesan kesuksesan yang dicapai oleh seseorang tak lepas dari doa orang tua. Ya, doa orang renta yakni doa yang paling manjur, lantaran doa orang renta untuk anaknya yakni yang paling didengar oleh Allah dan akan senantiasa diijabah oleh Allah SWT, entah itu doa yang bagus maupun yang buruk.

Anak yang shalih yakni buah hati dambaan orang renta dan impian umat. Anak shalih yakni sosok anak yang berbakti terhadap orang tuanya dan memberi faedah terhadap umatnya. Memiliki anak sholeh shalihah ialah anugerah istimewa dari Allah Ta’ala yang tidak sanggup ditukar dengan harta dunia.

Di antara keberkahan kebaikan keunggulan anak shalih yakni doa yang dipanjatkan olehnya untuk kebaikan kedua orang tua.

Untuk mendidik seorang anak mudah-mudahan menjadi anak yang shalih bukanlah pekerjaan yang ringan. Dibutuhkan pengorbanan, baik harta, tenaga, pikiran, dan bahkan doa. Berkaitan dengan doa memohon terhadap Allah Ta’ala mudah-mudahan dianugerahi anak yang shalih.

Berikut beberapa doa memohon terhadap Allah untuk kebaikan bawah umur dari Al-Qur'an Dan Hadist antara lain yakni selaku berikut :
"Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah terhadap kami, isteri-isteri kami dan keturunan kami selaku penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.' (QS. Al Furqan: 74).
"Ya Tuhanku, jadikanlah saya dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan Kami, perkenankanlah doaku." (QS. Ibrahim: 40)

Dan Allah Ta’ala menceritakan ihwal istri Imran tatkala melahirkan anaknya yang berjulukan Maryam,
"Dan saya mohon sumbangan untuknya serta bawah umur keturunannya terhadap (pemeliharaan) Engkau ketimbang setan yang terkutuk.” (Ali Imran: 37)
Dan di dalam shahihain disebutkan sebetulnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam berdoa untuk sumbangan Hasan dan Husain, ia membaca doa berikut ini :
“Aku berlindung terhadap Allah untukmu berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari segala setan, hewan yang berbisa dan persepsi mata yang jahat. (HR Bukhari , Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi ).

Doa mudah-mudahan anak menjadi sholeh sholehah berhasil dunia akherat Berdoa Untuk Kebaikan Anak-Anak

Jangan Mendoakan Keburukan Kejelekan Pada Anak


Mendoakan bawah umur sanggup berupa doa yang bagus dan juga sebaliknya doa yang jelek pada anak. Sebenarnya doa yang dimaksudkan di sini meliputi doa baik dan jelek dari orang renta pada anaknya.

Jika orang renta mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan terkabulkan. Sehingga orang renta mesti hati-hati dalam mendoakan anak.

Maka sungguh amat ancaman apabila keluar dari ekspresi orang renta doa jelek pada anaknya sendiri lantaran doa menyerupai itu sanggup terkabul sebagaimana kisah Juraij yang terkenal. Yang terbaik, hendaklah orang renta mendoakan anaknya dalam kebaikan dan mudah-mudahan anaknya menjadi sholeh serta berada di jalan yang lurus.

Ketika murka lantaran kenakalan anaknya, hendaklah amarah tersebut ditahan. Ingatlah sekali lagi bahwa di dikala murka kemudian keluar doa jelek dari ekspresi ortu, maka sanggup jadi doa jelek itu terwujud.

Maka doakanlah mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta’ala tercurah terhadap bawah umur dan janganlah berdoa kutukan untuk mereka, yang ini sering dijalankan oleh pada biasanya para ibu dan sebagian bapak yang mengutuk bawah umur mereka manakala sedang emosi.

Hal ini sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala lewat ekspresi Rasul-Nya Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam suatu sabdanya:
"Jangan kalian berdoa kejelekan untuk diri kalian, dan jangan berdoa kejelekan untuk bawah umur kalian, dan jangan berdoa kejelekan untuk harta benda kalian, lantaran tidaklah kalian berjumpa dengan waktu yang mustajab (bila minta terhadap Allah niscaya akan dikabulkan) melainkan Allah mengabulkan doa kalian." (HR. Bukhari dan Muslim )

Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah-shallallahu ‘alaihi wasallam- bersabda, yang artinya :
“Janganlah kalian mendoakan kecelakaan atas diri kalian, jangan kalian mendoakan kecelakaan atas bawah umur kalian, jangan kalian mendoakan kecelakaan atas pembantu-pembantu kalian dan jangan kalian mendoakan kecelakaan atas harta benda kalian…

Imam al-Ghazali menceritakan bahwa seorang pria pernah tiba terhadap Abdullah bin Mubarak mengadu ihwal kedurhakaan anaknya. Abdullah bin Mubarak berkata kepadanya, “apakah engkau pernah mendoakaan kecelakan atasnya ? “ Orang itu menjawab, “Benar, pernah “. Abdullah bin Mubarak berkata,”Engkau sudah merusaknya !”

Wahai para orang renta yang budiman, jangan Anda menjadi penyebab kerusakan anakmu dengan mendoakan kecelakaan atasnya, sekalipun pada suatu hari ia tidak mematuhimu dan tidak menyanggupi panggilanmu.

Jadilah orang yang berlapang dada menyerupai Nabi Ya’qub ‘Alaissalam di saat ia berkata terhadap putra-putranya “ Aku akan memohonkan ampun unutk kalian terhadap Tuhanku.. (Qs. Yusuf : 98).

Ambil tumpuan teladan yang bagus pada diri Rasulullah lantaran ia sungguh gemar mendoakan anak-anak, bahkan hingga pada waktu bepergian.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berkata di penghujung bepergian ,
“Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung denganMu dari kesukaran perjalanan, kecapekan pemandangan, dan kejelekan pergantian pada harta, keluarga dan anak".

Banyak klarifikasi yang menceritakan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mendoakan bawah umur kecil. Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pernah mendekapku ke dadanya dan berkata, “Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah “, dan dalam riwayat lain “Ajarkankah kepadanya al-Qur’an “.

Semoga Allah memperkenankan doa kita selaku orang renta yang berisi kebaikan terhadap bawah umur kita. Semoga bawah umur kita berada dalam kebaikan dan terus berada dalam tutorial Allah di jalan yang lurus.

Jika kita selaku anak, janganlah hingga durhaka pada orang tua. Banyak-banyaklah berbuat baik pada mereka, sehingga kita pun akan didoakan oleh bapak dan ibu kita.